Obchodný partner

baupartner

Obchodný partner

tehni

isover logo

Extrudovaný polystyrén XPS

Všeobecné informácie:

Styrodur C

Styrodur C je mimoriadne trvdý, zelený extrudovaný polystyrén od BASF, ktorý je vyrábaný z polystyrénového granulátu fyzikálnou zmenou formy, tzv. extrudovaním. Styrodur C neobsahuje žiadne freóny.

Vysoká pevnosť v tlaku

Styrodur C je charakteristický vysokými pevnosťami v tlaku – až do 700kPa podľa typu pri 10% stlačení.

Nenasiakavosť

Nasiakavosť po 28 dňoch pri zmenách teploty sa pohybuje na úrovni iba 0,1 až 0,5% objemu podľa normy DIN53134.

Možnosti použitia

Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, rozmanitosť typov, rozličná pevnosť v tlaku a vyhotovenie hrán, robia zo styroduru C nepostrádateľný materiál v pozemnom, podzemnom i dopravnom stavebníctve.

Používa sa na: izolácie obvodových stien, Obrátených plochých striech, izoláciu tepelných mostov, izoláciu podláh, sendvičovú (výplňovú) izoláciu, izoláciu šikmých striech, izoláciu stropov a ochranu proti mrazu v cestnom a železničnom staviteľstve.

Oblasti použitia

styrodurObvodová izolácia

Vonkajšia izolácia častí objektov, ktoré sú v styku s pôdou – obvodová izolácia, umožňuje zníženie tepelných strát v spodnej časti budovy. Práve Styrodur® C je pre toto použitie vhodný vzhľadom ku svojím vynikajúcim vlastnostiam.
Pre tepelnú izoláciu pod budovou a na vonkajšej strane stien pivničných priestorov, ktoré sú v kontakte s pôdou, sú potrebné všetky vlastnosti Styroduru® C: malá nasiakavosť, vysoká pevnosť v tlaku, veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti a absolútna odolnosť voči hnitiu. Styrodur® C je možné použiť dokonca i pod základovými doskami a v oblastiach so spodnou vodou.

styrodurObrátená plochá strecha

Styrodur® C zaistí optimálnu izoláciu proti horúčave a chladu a je vhodný pre použitie v skladbe obrátenej plochej strechy vo všetkých klimatických pásmach. Pri tejto konštrukcii leží tepelná izolácia na hydroizolácii a týmto spôsobom ju chráni. Okrem toho „strecha s obráteným poradím vrstiev“ ponúka voľný výber ochranných alebo úžitkových vrstiev a je ju teda možné realizovať ako strechu so štrkovým zásypom, terasovú, zelenú alebo ako strechu s parkovacou plochou.
Použitie Styroduru® C umožňuje aj vyhotovenia ako sú zdvojená alebo dodatočne zateplená strecha. V prípade dodatočne zateplenej strechy sa strecha energeticky sanuje na existujúcu neporušenú zateplenú strechu. Zdvojená strecha sa realizuje pomocou Styroduru® C u novostavieb so zvlášť vysokými nárokmi na tepelnú ochranu ako kombinácia zateplenej strechy a uloženej obrátenej plochej strechy.

Izolácia tepelných mostov

Betónové časti muriva predstavujú vzhľadom ku svojím zlým tepelno-izolačným vlastnostiam nebezpečné tepelné mosty, ktorým je nutné predchádzať. Vďaka svojmu zdrsnenému povrchu („oblátka“) je Styrodur® 2800 C veľmi vhodný k omietaniu. Môže sa priamo použiť do debnenia k zabetónovaniu alebo dodatočne nalepiť.

Podlahová izolácia

Styrodur® C je vďaka svojej vysokej pevnosti v tlaku veľmi vhodný pre realizáciu tepelnej izolácie podlahových konštrukcií. Zvlášť vysoko zaťažené podlahy, ako sú napr. skladové, výrobné haly a servisné haly pre opravy lietadiel, je vhodné tepelne izolovať práve Styrodurom® C.

Izolácia stropov

Ako tepelno-izolačná vrstva sa používa pre izolovanie stropov Styrodur® 3035 CN. Veľkoformátové dosky s perom a drážkou sa rýchlo a jednoducho pokladajú, ponúkajú opticky príjemný povrch a je z nich možné ľahko odstrániť aj nečistoty.

styrodurOchrana proti mrazu v cestnom a železničnom staviteľstve

Vďaka svojej vysokej pevnosti v tlaku, malej nasiakavosti, dobrým tepelno-izolačným vlastnostiam a absolútnej odolnosti proti hnitiu sa Styrodur® C používa taktiež ako protimrazová vrstva pri stavbe ciest a koľajových dráh. Predchádza sa tak nielen škodám v dôsledku mrazu, ale taktiež sa znižujú náklady na údržbu dopravných ciest.

isover logo

Produktové informácie

Styrodur® 2800 C, 3035 CS, 4000 CS, 5000 CS

styrodurstarodur

Izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu

 • obvodové plášte budov
 • strešné plášte, strešné terasy, stropy
 • suterénne steny, podlahy
 • izolačná vrstva pri stavbe železníc a diaľníc

Technické údaje:

 • Reakcia na oheň: E
 • Objemová hmotnosť: 30 kg.m-3 (Styrodur® 2800 C)
 • 33 kg.m-3 (Styrodur® 3035 CS)
 • 35 kg.m-3 (Styrodur® 4000 CS)
 • 45 kg.m-3 (Styrodur® 5000 CS)
 • Pevnosť v tlaku: až 700 kPa (pri 10% stlačení v závislosti od typu polystyrénu)
 • Nasiakavosť: 0,1 až 0,5% (po 28 dňoch)

Styrodur® 2800 C – zdrsnený povrch

Označenie a hrúbka materiálu [mm] Rozmery dĺžka x šírka [mm] Množstvo v balení [m2/bal.] Súč. tepelnej vodivosti
[W.m-1/K-1]
Tepelný odpor R
[m2.K/W]
STYRODUR 2800 C 20 1250 x 600 15,00 0,032 0,65
STYRODUR 2800 C 30 1250 x 600 10,50 0,032 0,95
STYRODUR 2800 C 40 1250 x 600 7,50 0,034 1,25
STYRODUR 2800 C 50 1250 x 600 6,00 0,034 1,50
STYRODUR 2800 C 60 1250 x 600 5,25 0,034 1,80
STYRODUR 2800 C 80 1250 x 600 3,75 0,036 2,30
STYRODUR 2800 C 100 1250 x 600 3,00 0,038 2,80
STYRODUR 2800 C 120 1250 x 600 3,00 0,038 3,20

Styrodur® 3035 CS – hladký povrch, polozapustená hrana

Označenie a hrúbka materiálu [mm] Rozmery dĺžka x šírka [mm] Množstvo v balení [m2/bal.] Súč. tepelnej vodivosti
[W.m-1/K-1]
Tepelný odpor R
[m2.K/W]
STYRODUR 3035 CS 30 1265 x 615 10,50 0,032 0,95
STYRODUR 3035 CS 40 1265 x 615 7,50 0,034 1,25
STYRODUR 3035 CS 50 1265 x 615 6,00 0,034 1,50
STYRODUR 3035 CS 60 1265 x 615 5,25 0,034 1,80
STYRODUR 3035 CS 80 1265 x 615 3,75 0,036 2,30
STYRODUR 3035 CS 100 1265 x 615 3,00 0,038 2,80
STYRODUR 3035 CS 120 1265 x 615 3,00 0,038 3,20
STYRODUR 3035 CS 140 1265 x 615 2,25 0,038 3,65
STYRODUR 3035 CS 160 1265 x 615 2,25 0,038 4,20

* úžitkový rozmer dosiek: 1250 x 600 mm

Styrodur® 4000 CS – hladký povrch, polozapustená hrana

Označenie a hrúbka materiálu [mm] Rozmery dĺžka x šírka [mm] Množstvo v balení [m2/bal.] Súč. tepelnej vodivosti
[W.m-1/K-1]
Tepelný odpor R
[m2.K/W]
STYRODUR 4000 CS 30 1265 x 615 10,50 0,032 0,95
STYRODUR 4000 CS 40 1265 x 615 7,50 0,034 1,25
STYRODUR 4000 CS 50 1265 x 615 6,00 0,034 1,50
STYRODUR 4000 CS 60 1265 x 615 5,25 0,034 1,80
STYRODUR 4000 CS 80 1265 x 615 3,75 0,036 2,30
STYRODUR 4000 CS 100 1265 x 615 3,00 0,038 2,80

* úžitkový rozmer dosiek: 1250 x 600 mm

Styrodur® 5000 CS – hladký povrch, polozapustená hrana

Označenie a hrúbka materiálu [mm] Rozmery dĺžka x šírka [mm] Množstvo v balení [m2/bal.] Súč. tepelnej vodivosti
[W.m-1/K-1]
Tepelný odpor R
[m2.K/W]
STYRODUR 5000 CS 40 1265 x 615 7,50 0,034 1,25
STYRODUR 5000 CS 50 1265 x 615 6,00 0,034 1,50
STYRODUR 5000 CS 60 1265 x 615 5,25 0,034 1,80
STYRODUR 5000 CS 80 1265 x 615 3,75 0,036 2,30
STYRODUR 5000 CS 100 1265 x 615 3,00 0,038 2,80

* úžitkový rozmer dosiek: 1250 x 600 mm

Na stiahnutie