Obchodný partner

baupartner

Obchodný partner

tehni

dachmat

Sklápacie podkrovné schody - schody na povalu

Účelom stropných sklápacích schodov je výstup do podkrovných priestorov. Umožňujú využiť podkrovný priestor strechy na odloženie sezónnych vecí, jednoduchý prístup k strešným výlezom a následne ku komínu, anténe a na technickú údržbu strešného plášťa.

Typ: oceľové sklápacie schody Dachmat

Použitie: do betónových, drevených, oceľových a keramických stropov rôznej hrúbky s pripraveným stavebným otvorom

Výhody:

 • Nosnosť ramena schodov nad 400 kg, jedného stupňa nad 200 kg. Schody sú odolné voči opotrebovaniu aj pri častom užívaní vďaka použitým materiálom.
 • Použitý materiál a jeho tvarovanie bočných segmentov schodníc do tvaru S nám dáva záruku nielen vysokej nosnosti, ale aj bezpečného držania sa pri výstupe. Každý stupeň je zároveň aj madlom. Doska poklopu je kolmo dole, rameno stupňov je rektifikačnou skrutkou fixované v takom sklone, aby vystupovanie po schodoch bolo bezpečné celým chodidlom, nie po špičkách.
 • Variabilita rozmerov stavebného otvoru. Schody DACHMAT majú desať rozmerov otvoru pre štyri svetlé výšky miestností. Ich kombináciou môže vzniknúť až 40 rôznych kombinácii.
 • Estetické napojenie na strop vďaka lemu rámu schodov. Týmto lemom dokážeme zakryť pracovnú škáru pri osadení rámu schodov v šírke cca 2 cm po obvode. Rieši to problém prepojenia rámu so všetkými stropmi (betónové, keramické, oceľové, montované sadrokartónové).
 • Jednoduchá montáž spočíva v namontovaní oceľového rámu na štyri konzoly v rohoch do vopred pripraveného stavebného otvoru. Zavesenie je do hrubého stropu ak je jeho hrúbka nad 14 cm. Zavesenie do tenkého stropu to znamená do 14 cm hrúbky stropu si vyžaduje ešte pomocný drevený rám, ktorý nám dvihne celú hrúbku stropu nad 14 cm.
 • Jednoduchá preprava, manipulácia a rýchla montáž. Rozdelením rámu a stupňov do osobitných balení sme umožnili kombinovať rozmery rámu s výškou miestností (mení sa počet stupňov). Zároveň koncoví zákazníci a montážne firmy nemusia pred montážou schodov demontovať stupne, ale pristupujú priamo k montáži.
dachmat

DMS podkrovné schody zateplené s oceľovým rámom

podkrovné schodyTechnické parametre:

 • Maximálne zaťaženie: 250 kg
 • Koeficient Uschodov: 0,8 W/m2K
 • Výška rámu: 14 cm
 • Šírka stupňa: 8 cm
 • Dĺžka stupňa: 36 cm
 • Vzdialenosť medzi stupňami: 25 cm
 • Hrúbka tepelnej izolácie: 5 cm
 • Hmotnosť rámu: 16-25 kg (podľa rozmeru)
 • Hmotnosť stupňov: 16-25 kg (podľa výšky)
 • svetlá výška miestnosti 220 - 250: 9 stupňov
 • svetlá výška miestnosti 251 - 280: 10 stupňov
 • svetlá výška miestnosti 281 - 310: 11 stupňov
 • svetlá výška miestnosti 311 - 340: 12 stupňov

Účel

Oceľové sklápacie schody DACHMAT DMS s tepelnou izoláciou v poklope umožňujú výstup do podkrovného priestoru či iného priestoru pod strechou (bytové domy a pod.).

Obsluha

Jednoduchá obsluha pomocou teleskopickej ovládacej tyče - otvorenie pootočením zámku, sklopenie poklopu, stiahnutie schodov až na podlahu - To všetko pri použití minimálnej sily vďaka vyváženému uchyteniu schodov.

Technický popis

Materiál: profilovaný oceľový plech upravený komaxitovaním, HDF doska s výplňou dreva, hlinitokremičitej a čadičovej izolácie, pozinkovaný plech a spojovací materiál.

Základné časti:

 • Rám (profilovaný oceľový plech, tenkostenný) je opatrený lemovaním na zakrytie nerovnosti montážneho otvoru
 • Termoizolačný uzáver z HDF dosky a výplne celkovej hrúbky 36 mm
 • Spojovací materiál a pružiny z ocele s kvalitnou povrchovou úpravou zinokchromát
 • Ovládacia tyč
 • Osobitná časť - Stupne schodov, ktoré sú tvorené z nasledovných častí: eská - lisované segmenty a nášľapnice z profilovaného, povrchovo upraveného oceľového plechu

Tabuľka rozmerov uzáverov

dachmat

Príprava otvoru a montáž

 • Otvor sa musí pripraviť podľa tabuľky rozmerov stavebného otvoru a následne môže začať samotná montáž.
 • montujeme najprv rám a to zasunutím do stavebného otvoru a jeho ukotvením v rohoch pomocou priložených uholníkov, tmelom zatmelíme po obvode všetky škáry medzi rámom a stropom
 • dotiahneme rám skrutkami v rohoch tak, aby spodný lem rámu sa dotýkal stropnej konštrukcie a zakrýval škáry po obvode, vyklinujeme rám proti pohybu o konštrukciu stavebného otvoru, následne dáme rám do roviny pomocou vodováhy a fixujeme skrutkami
 • priestor medzi rámom a konštrukciou stavebného otvoru vyplníme montážnou penou
dachmat

DMW podkrovné schody zateplené s dreveným rámom

podkrovné schody dachmat dmwTechnické parametre:

 • Maximálne zaťaženie: 250 kg
 • Koeficient Uschodov: 1,3 W/m2K
 • Výška rámu: 14 cm
 • Šírka stupňa: 8 cm
 • Vzdialenosť medzi stupňami: 25 cm
 • Dĺžka stupňa: 36 cm
 • Hrúbka tepelnej izolácie: 2 cm
 • Hmotnosť rámu: 16-25 kg
 • Hmotnosť stupňov: 16-25 kg
 • svetlá výška miestnosti 220 - 250: 9 stupňov
 • svetlá výška miestnosti 251 - 280: 10 stupňov
 • svetlá výška miestnosti 281 - 310: 11 stupňov
 • svetlá výška miestnosti 311 - 340: 12 stupňov

Účel

Oceľové sklápacie schody DACHMAT DMW s tepelnou izoláciou v poklope umožňujú výstup do podkrovného priestoru. Využije sa tým podkrovný priestor strechy na odloženie sezónnych vecí. Okrem iného umožňuje prístup k strešnému výlezu.

Technický popis

Materiál: drevený rám, HDF doska s výplňou dreva a polystyrénu, stupne z komaxitovanej ocele, spojovací materiál a pružiny.

Základné časti:

 • Rám z borovice bez sukov
 • Termoizolačný uzáver hrúbky 24 mm z oboch strán biela HDF doska
 • Spojovací materiál ako aj pružiny sú z ocele s kvalitnou povrchovou úpravou zinokchromát
 • Ovládacia tyč
 • Osobitná časť - Stupne schodov, ktoré sú tvorené z nasledovných súčastí: eská - lisované segmenty a nášľapnice z profilovaného oceľového plechu

Tabuľka rozmerov a kinematika schodov

podkrovné schody dachmat tabuľka

Príprava otvoru a montáž

Otvor sa musí pripraviť podľa tabuľky rozmerov stavebného otvoru a následne môže začať samotná montáž.

 • montujeme najprv rám a to zasunutím do stavebného otvoru a jeho ukotvením v rohoch pomocou priložených uholníkov
 • dotiahneme rám skrutkami v rohoch tak, aby spodná časť rámu bola v rovine so stropnou konštrukciou, vyklinujeme rám proti pohybu o konštrukciu stavebného otvoru , následne dáme rám do roviny pomocou vodováhy a fixujeme skrutkami
 • priestor medzi rámom a konštrukciou stavebného otvoru vyplníme montážnou penou
 • po vytvrdnutí peny montujeme stupne schodov a to upevnením pomocou skrutiek na dané miesto rámu a tiahlom k piatemu stupňu ramena zhora
dachmat

DMF podkrovné schody protipožiarne

podkrovné schody protipožiarne dachmat dmfTechnické parametre:

 • Maximálne zaťaženie: 250 kg
 • Koeficient Uschodov: 0,8 W/m2K
 • Výška rámu: 14 cm
 • Šírka stupňa: 8 cm
 • Dĺžka stupňa: 36 cm
 • Vzdialenosť medzi stupňami: 25 cm
 • Hrúbka tepelnej izolácie: 5 cm
 • Požiarna odolnosť: EI 30 EW 45
 • Hmotnosť rámu: 20-30 kg
 • Hmotnosť stupňov: 16-25 kg
 • svetlá výška miestnosti 220 - 250: 9 stupňov
 • svetlá výška miestnosti 251 - 280: 10 stupňov
 • svetlá výška miestnosti 281 - 310: 11 stupňov
 • svetlá výška miestnosti 311 - 340: 12 stupňov

Na schody DMF a uzáver DMU je vydaný certifikát č. SK01-ZSV-0083 autorizovanou osobou SK01 firmou FIRES, Batizovce. Jedine certifikát vydaný slovenskou autorizovanou osobou oprávňuje výrobcu označovať daný výrobok značkou CSK. Žiadny výrobok s certifikátom z inej krajiny nie je podľa súčasnej legislatívy platný a možný uznania na Slovensku. Použitie takéhoto výrobku do stavby je neprípustné.

Účel

Oceľové sklápacie schody DACHMAT DMF s tepelnou a požiarnou izoláciou v poklope umožňujú výstup do podkrovného priestoru a zároveň poskytuje ohňovzdornú prekážku pri požiari. Používa sa všade tam, kde je nevyhnutné v požiarnom úseku umiestniť takýto výstup do podkrovného priestoru alebo iného priestoru pod strechou.

Technický popis

Materiál: profilovaný oceľový plech upravený komaxitovaním, HDF doska s výpňou dreva, hlinitokremičitej a čadičovej izolácie, pozinkovaný plech, spojovací materiál a pružiny.

Základné časti:

 • Rám (profilovaný oceľový plech, tenkostenný) je opatrený lemovaním na zakrytie nerovnosti montážneho otvoru a napeňovacou páskou, ktorá v prípade požiaru utesní škáru medzi krídlom a rámom niekoľkonásobným zväčšením svojho objemu
 • Termoizolačný a protipožiarny uzáver hrúbky 50 mm vyplnený kamennou vlnou a protipožiarnou izoláciou z keramických vlákien Sibral
 • Spojovací materiál ako aj pružiny sú z ocele s kvalitnou povrchovou úpravou zinokchromát
 • Ovládacia tyč
 • Osobitná časť - Stupne schodov, ktoré sú tvorené z nasledovných súčastí: eská - lisované segmenty a nášľapnice z profilovaného oceľového plechu

Tabuľka rozmerov a kinematika schodov

podkrovné schody protipožiarne dachmat dmf tabuľka

Príprava otvoru a montáž

 • Otvor sa musí pripraviť podľa tabuľky rozmerov stavebného otvoru a následne môže začať samotná montáž.
 • montujeme najprv rám a to zasunutím do stavebného otvoru a jeho ukotvením v rohoch pomocou priložených uholníkov, protipožiarnym tmelom INTUMEX MA zatmelíme po obvode všetky škáry medzi rámom a stropom
 • dotiahneme rám skrutkami v rohoch tak, aby spodný lem rámu sa dotýkal stropnej konštrukcie a zakrýval škáry po obvode, vyklinujeme rám proti pohybu o konštrukciu stavebného otvoru, následne dáme rám do roviny pomocou vodováhy a fixujeme skrutkami
 • priestor medzi rámom a konštrukciou stavebného otvoru vyplníme protipožiarnou montážnou penou INTUMEX
 • po vytvrdnutí peny montujeme stupne schodov a to upevnením pomocou skrutiek na dané miesto rámu a tiahlom k piatemu stupňu ramena zhora
dachmat

DMU protipožiarny uzáver

Technické parametre

 • Výška rámu: 14 cm
 • Hrúbka tepelnej izolácie: 5 cm
 • Požiarna odolnosť: EI 30 EW 45
 • Hmotnosť rámu: 20-30 kg

Na schody DMF a uzáver DMU je vydaný certifikát č. SK01-ZSV-0083 autorizovanou osobou SK01 firmou FIRES, Batizovce. Jedine certifikát vydaný slovenskou autorizovanou osobou oprávňuje výrobcu označovať daný výrobok značkou CSK. Žiadny výrobok s certifikátom z inej krajiny nie je podľa súčasnej legislatívy platný a možný uznania na Slovensku. Použitie takéhoto výrobku do stavby je neprípustné.

Účel

Oceľové sklápací uzáver DACHMAT DMU s tepelnou a požiarnou izoláciou v poklope umožňujú výstup do podkrovného priestoru a zároveň poskytuje ohňovzdornú prekážku pri požiari. Používa sa všade tam, kde je nevyhnutné v požiarnom úseku umiestniť takýto výstup do podkrovného priestoru.

Technický popis

Materiál: profilovaný oceľový plech upravený komaxitovaním, HDF doska s výpňou dreva, hlinitokremičitej a čadičovej izolácie, pozinkovaný plech a spojovací materiál.

Základné časti:

 • Rám (profilovaný oceľový plech, tenkostenný) je opatrený lemovaním na zakrytie nerovnosti montážneho otvoru a napeňovacou páskou, ktorá v prípade požiaru utesní škáru medzi krídlom a rámom niekoľkonásobným zväčšením svojho objemu
 • Termoizolačný a protipožiarny uzáver hrúbky 50 mm vyplnený kamennou vlnou a protipožiarnou izoláciou z keramických vlákien Sibral
 • Spojovací materiál ako aj pružiny sú z ocele s kvalitnou povrchovou úpravou zinokchromát
 • Ovládacia tyč

Tabuľka rozmerov uzáverov

protipožiarny uzáver dachmat dmu tabuľka

Príprava otvoru a montáž

Otvor sa musí pripraviť podľa tabuľky rozmerov stavebného otvoru a následne môže začať samotná montáž.

 • montujeme najprv rám a to zasunutím do stavebného otvoru a jeho ukotvením v rohoch pomocou priložených uholníkov, protipožiarnym tmelom INTUMEX MA zatmelíme po obvode všetky škáry medzi rámom a stropom
 • dotiahneme rám skrutkami v rohoch tak, aby spodný lem rámu sa dotýkal stropnej konštrukcie a zakrýval škáry po obvode, vyklinujeme rám proti pohybu o konštrukciu stavebného otvoru, následne dáme rám do roviny pomocou vodováhy a fixujeme skrutkami
 • priestor medzi rámom a konštrukciou stavebného otvoru vyplníme protipožiarnou montážnou penou INTUMEX